Disclaimer

Hoewel de website van ChanelExpert (CE) met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, is CE niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen. Mocht u desalniettemin fouten of onvolledigheden aantreffen dan vernemen wij dat graag.

ChanelExpert & Chanel

ChanelExpert (CE) is een onafhankelijk bedrijf dat niet gelieerd is aan het Franse bedrijf Chanel SA. CE biedt diensten aan rondom vintage producten van het merk Chanel. Wij zijn geen onderdeel, partner of vertegenwoordiger van Chanel SA. Bent u op zoek naar Chanel, ga dan naar de Nederlandse site van Chanel.

Copyright

Alle teksten op deze site zijn geschreven door ChanelExpert. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van ChanelExpert (CE) en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze site te kopiëren en ergens anders te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van CE vooraf. Respecteer alsjeblieft de inzet en het harde werk dat nodig is voor het creëren van deze content. Wil je de informatie op deze site delen? Vraag ons om toestemming of link naar deze site.

Privacy

ChanelExpert (CE) hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Alle gegevens die door CE worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uw gegevens worden uitsluitend geregistreerd om u relevante informatie te leveren en u van dienst te kunnen zijn. Alle registraties zijn bedoeld voor en hebben enkel en alleen betrekking op communicatie. Op uw verzoek zal CE u uit haar bestand verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden website

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines.
Eventuele links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ChanelExpert content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan.

Gebruiksvoorwaarden contactgegevens

Het emailadres en overige contactgegevens van ChanelExpert (CE) mogen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie door (potentiele) klanten en relaties van CE met CE. Het is niet toegestaan onze contactgegevens op te nemen in online- of gedrukte media, dan wel voor de distributie van mailinglijsten of nieuwsbrieven zonder uitdrukkelijke toestemming van CE vooraf.